U kunt een eerste contact met mij leggen via de mail of telefonisch. U meldt zich aan met de verwijsbrief van de huisarts. In de intake bespreken we uw vraag en onderzoeken samen wat ik voor u kan betekenen. Iedere behandeling start met een ROM vragenlijst. Deze lijst geeft een goede indicatie van uw vraag en helpt ons de juiste behandeling te vinden. Wanneer we verder gaan is soms eerst onderzoek nodig om het beeld compleet te maken en de meest passende behandeling vorm te geven. De behandeling duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Tussentijds evalueren we of de behandeling voor u de juiste is. Mocht een andere therapie nodig zijn dan bespreken we dat. Mocht het passend zijn dan kunnen we gebruik maken van de ehealth modules van Embloom. De behandeling wordt in goed overleg afgesloten. In dit overleg betrekken we opnieuw de ROM vragenlijst om te bespreken wat de behandeling voor u heeft betekend (zie: kwaliteitsstatuut).