Gezondheidscentrum Rusthofflaan
Rusthofflaan 50c, 2171EX
Psychologenpraktijk K.Amouyal
kamouyal.wixsite.com/mijnsite-1
Praktijk voor Psychologie Linda Nederpel
www.praktijkvoorpsychologie-lindanederpel.nl
Psychologiepraktijk Van Leeuwen
www.praktijk-van-leeuwen.nl
Mijn praktijk is verbonden met andere hulpverleners. Dit zijn o.a. psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, huisartsen en verschillende andere disciplines.
 
Met deze mensen werk ik samen omdat ik hecht aan goede samenwerking met iedereen die
betrokken is rondom iemand die hulp heeft gezocht. Ieder vanuit de eigen deskundigheid.

Waarneming bij vakantie of ziekte (in overleg) ; Linda Nederpel of Jorinde van Leeuwen