De kwaliteit van mijn werk wordt gewaarborgd door:

De beroepscode voor psychotherapeuten

Wettelijke richtlijnen (AVG,WKKGZ) en GGZ standaarden

Mijn lidmaatschap bij de LVVP en de eisen en normen die daaraan verbonden zijn

Deelname aan intervisiegroepen, cursussen en congressen

Het wettelijk verplichte kwaliteitsstatuut (u kunt mijn kwaliteitsstatuut inlezen op mijn praktijk)

Mijn privacy statement waarin ik beschrijf hoe ik met uw gegevens omga

De klachten en geschillenregeling van de LVVP. Wanneer u tijdens de therapie twijfels heeft over de therapie of uw voortgang dan bespreken we dat samen. Mochten er nadien nog vragen zijn die onbeantwoord blijven dan kunt u zich richten tot de LVVP.